Shashank Prasanna

Hi! πŸ‘‹πŸ½ I’m a multi-disciplinary engineer, technology communicator and doodler. I write and talk about machine learning, specialized machine learning hardware (AI Accelerators), high-performance computing (HPC) and AI in the cloud. I’m passionate about Math, statistics, linear algebra, numerical optimization, control theory, non-linear dynamical systems (and chaos), and astrophysics.

πŸ‘¨πŸ½β€πŸ’» Work

I’m a developer advocate at Modular AI. I’ve previously worked at Meta, Amazon Web Services (AWS), MathWorks (MATLAB & Simulink), NVIDIA and Oracle in various roles including software development and product marketing. I find most joy in developer education and I put a lot of my energy in content creation and story telling.

Not Work: I’m a passionate recreational runner πŸƒβ€β™‚οΈ, running shoe geek πŸ‘Ÿ and a coffee connoisseur β˜•οΈ.

πŸŽ“ Education

I’m an Electrical engineer with a specialization in Control Theory and Non-linear Dynamics. My graduate research was advised by Dr. Leon Iasemidis.

In my graduate thesis Directional Information Flow and Applications I discussed the application of transfer entropy (a model-free, information theoretic measure) to the detection of epileptogenic focus in the brain (origin of epileptic seizures).